Valencià

Comentari de text resolt (PAU Comunitat Valenciana)

LITERATURA. TEMES DE SELECTIVITAT

1.- Explica en quina mesura el context sociopolític dels anys posteriors a la Guerra Civil fins als anys 70 condiciona la producció narrativa de l'època.

2.- Explica les característiques més importants de l'obra literària d'Enric Valor.

3.- La producció literària de Mercè Rodoreda incideix sobre la psicologia dels personatges. Estàs d'acord amb aquesta asseveració? Explica per què.

4.- Què destacaries de la narrativa dels anys 70 fins a l'actualitat? Reflexiona, sobretot, entorn de les novetats en la tècnica literària i del context sociocultural.

7.- Aportacions de Vicent Andrés Estellés al gènere poètic

8.- Explica les característiques més importants de la producció de Savador Espriu

10.- La poesia de Martí i Pol ha aconseguit un gran ressò social. Explica-ho i raona-ho.

14.- L'obra teatral de Benet i Jornet

15.- Valora la repercussió de l'assaig de Joan Fuster en el context de l'època

16.- Joan Francesc Mira ha reflexionat en els seus assajos sobre la nostra realitat contemporània. Explica-ho.